Huis voor Talentontwikkeling

In het Huis voor Talentontwikkeling werken zes professionals met een schat aan ervaring op het gebied van (vermoedelijke) hoogbegaafdheid . Zij hebben deze ervaring zowel privé als op  het professionele vlak opgedaan en zetten deze deskundigheid dagelijks in om de talenten van hoogbegaafden en hoog- sensitieven. zichtbaar te maken. Leeftijd speelt geen rol ! De ontwikkeling van talent is altijd mogelijk  en voor iedere leeftijd is er aanbod.

Mensa

Mensa is een internationale organisatie van en voor zeer intelligente mensen met ruim 100.000 leden. Lid worden kan ieder die op een erkende intelligentietest scoort bij de hoogste 2 procent van de bevolking.

Hb Forum
Een plaats om online ervaringen uit te wisselen met andere hoogbegaafden.

IHBV
Het IHBV wil het leefklimaat van hoogbegaafde volwassenen verbeteren, zodat hun talenten optimaal tot ontplooiing komen.

Ter Heerdt Coaching en Advies
Voor hulpvragen over peuters en advies en/of coaching van basisschoolkinderen of pubers. Op aanvraag worden er ook cursussen gegeven.