Werkelijk willen leven, aanwezig durven zijn, een thema dat regelmatig ter sprake komt in mijn praktijk. Gevoelige intelligente mensen stellen zich vragen over de zin van bestaan. Vaak zit daar ook angst bij. Durf jij te gaan staan voor wie je bent met alle onzekerheid die dit met zich meebrengt?

LEEF !

Gesloten deuren
belemmeren het zicht
naar dat
wat erachter ligt.

Mijn ogen zien
Mijn hart voelt
Mijn buik spreekt

Durf ik
te gaan kijken
naar wat
daarachter ligt?
Of laat ik
mijn hoofd
veilige bakens plaatsen?

Veilig maar statisch
gevangen
zinloos
opgesloten bestaan?

Ik haal diep adem
en duw de deur open.
Energie stroomt
me tegemoet.
Ik laat me meevoeren

Mijn ogen zien
Mijn hart voelt
Mijn buik spreekt.

Ik ben aanwezig.
LEEF !