Dat wat zich binnenin afspeelt

aan weten

is soms niet in woorden te vatten

Ruimte acceptatie en begrip

Eraan toegeven betekent vrijheid

Ego vasthouden lijkt veiliger

dan het is

Onbekend bekend

Liefde of strijd

Eenheid of eenzaamheid

Zoeken naar

dat wat al is