delphimodel

‘Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker die complexe zaken aankan. Autonoom, gedreven en nieuwsgierig van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren.’
(Definitie hoogbegaafdheid, tot stand gekomen op het symposium ‘Hoogbegaafd. Dat zie je zo! ‘ In november 2007)

Hoogbegaafdheid is veel meer dan een IQ cijfer. Het is boeiender, kleurrijker en complexer dan de uitslag van een test. Het gaat over je hele zijn. Het Delphi model laat dit prachtig zien. De mensen die ik als hoogbegaafd heb herkend en zelf nog twijfelen omdat ze verwachten op een test laag te scoren ( hoogbegaafdheid wordt nog sterk gekoppeld aan prestaties), herkennen zichzelf wel in dit model. Het model helpt jezelf beter te begrijpen.