Vragend
zoekend
door het leven
Pieken en dalen
hoop en wanhoop
groei en stagnatie
maar wel vooruit
dieper
intenser
Met een overzicht
dat steeds groter wordt
Omgaan met de pijn
op weg naar
inzicht en acceptatie
Zijn
alleen maar
Zijn
Goed
zoals het is.